Menu Content/Inhalt
天國的僕人
2015年 4 月 19 日 天國的僕人 講員: 俞大鳴牧師馬可福音 11:1-26 聲道  
 
天國的子民
2015年 4 月 12 日 天國的子民 講員: 俞大鳴牧師馬可福音 10:13-31 聲道  
 
主復活
2015年 4 月5 日主復活  講員: 梁銘源牧師 粵譯:俞大鳴牧師
路加福音 24:1-12 聲道  
 
三個十字架
2015年 4 月 3 日 三個十字架 講員: 俞大鳴牧師路加福音 23:26-43
 聲道  
 
看清楚天國
2015年 3 月 29 日 看清楚天國 講員: 俞大鳴牧師馬可福音 8:22-38 聲道  
 
撥亂歸正
2015年 3 月 22 日 撥亂歸正 講員: 俞大鳴牧師馬可福音 7:1-23 聲道  
 
天國的挑戰
2015年 3 月 8 日 天國的挑戰 講員: 俞大鳴牧師馬可福音 3:20-30
 聲道  
 
怎樣聽福音
2015年 3 月 15 日 怎樣聽福音 講員: 俞大鳴牧師馬可福音 4:1-20
 聲道  
 
更多...
<< 首頁 < 上頁 1 2 下頁 > 末頁 >>

當前記錄 1 - 10 / 17